Menü
Контакти Желани продукти Търсене
Импресум

Импресум

Куайсер Фарма България ЕООД
Вписано в Търговския регистър под ЕИК 204339968 и с ДДС номер BG204339968
София 1700, ул. Баку 5
Имейл: info(at)queisser.bg
Телефон: + 359 2 441 27 64
МОЛ Лилия Караманчева – Добрева


Куайсер Фарма Германия
Queisser Pharma GmbH & Co. KG
Schleswiger Str. 74
D-24941 Flensburg, Germany
E-mail: info(at)queisser.de
Phone: +49 461 / 99 96 - 0
Fax: +49 461 / 99 96 – 110
Адрес за кореспонденция:
PO Box 24 56
D-24914 Flensburg, Germany


Техническа реализация на уебсайта / разработване на софтуер и HTML

GFE Media GmbH (www.gfe-media.de)